Sorry, your browser doesn't support Java.

   Till Calle´s egen Hemsida.
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

                                               Projekt- och Byggplanering

                                        

                                    OVK - funktionskontroll,

                                                            - av alla typer av byggnader.

                                            

        Nyfiken.gif (4731 bytes)

                                     

Som ni säkert känner till, gäller sedan 1992 en förordning om funktionskontroll av nya och befintliga ventilationssystem.

I stort sett alla byggnader skall kontrollers, även byggnader med självdragssystem.

Kontrollen skall utföras med olika tidsintervaller beroende på typ av anläggning. Intervallerna varierar mellan 2 till 9 år.

Funktionskontroll skall utföras av besiktningsman med särskild behörighet.

I förordningen om ventilationskontroll ingår kontroll av ritningar och drift- och skötselinstruktioner för anläggningen.

Förutsättningar: (För att kontrollen skall kunna genomföras smidigt och bli så meningsfull som möjligt bör följande beaktas):

 

Handen på hjärtat, är din fastighet OVK - besiktigad? Du vet väl att besiktningen är lagstadgad.

Om den inte är besiktigad, eller den kanske är besiktigad tidigare, så kanske det är tid för en ny besiktning.

Hör av dig så skall vi titta på vad som gäller för just din fastighet

Jag har mer än 40'års kunskap från planering och byggande av ex sjukhus, kontor, tv- och radiohus mm.

Kontakta mig via något av alternativen nedan, så får Du omgående den bästa hjälp Du kan behöva. (klicka på texten)

 

 

                                                "Dennis"

 

  ""Vinden blåser vart den vill,    och du hör den blåsa,    men du vet inte varifrån den kommer,    eller vart den far ..."  

 

Det finns mycket pengar att spara genom att underhålla ventilationssystemet

       Kontakta vår samarbetspartner :          

Till Ventexpert´s hemsida för mer information           

Adresser :

       mailto:info@haegg.nu

                     mailto:caha@chello.se

                                                                                                    

                                                                     ADRESS: BRUNBÄRSVÄGEN 6

+46 (0) 70 - 684 88 51                                                    114 21 STOCKHOLM

 


Läs eller skriv i min gästbok!

Till Calle´s egen Hemsida,                                                                        This page was last updated on 03/14/05